Edukalidad sa SANHSkwelahan sa Tahanan!

Isulong ang Edukalidad sa SANHSkwelahan sa Tahanan!

Sa tuwing kami ay bibisita sa tahanan ng aming mag-aaral, naaantig ang aming mga puso sapagkat sa kabila ng kawalan ng sapat na kagamitan at angkop na silid-aralan katulad ng sa paaralan, sila ay matatag, dedikado at walang patid pa rin na maisulong ang kanilang pag-aaral sa kabila ng pandemya!

Hangad ng SANHSkwelahan Sa Tahanan na maghandog sa ating mag-aaral ngayong kapaskuhan ng pangunahing kagamitan para sa kanilang pag-aaral: mesa, upuan at “rack” na lalagyan ng mga aklat.

Kung kaya’t ang inyong buong suporta, tulong at pagmamahal para sa mahalagang kampanyang ito ay taus-puso naming ikagagalak sapagkat ang inyong handog ay tunay at lubos na magbibigay ng kulay at sigla sa ating mag-aaral, sa kanilang pamilya at sa buong tahanan!

Sulong Edukalidad! Handog mong kagamitan ngayong kapaskuhan magbibigay kulay sa SANHSkwelahan Sa Tahanan!


If you have a PayMaya account or a Gcash, you may scan any of the QR codes below to contribute.

Please send a screenshot of your successful transaction to our email beagiverph@gmail.com and put in the subject:

“EDUKALIDAD SA SANHSKWELAHAN SA TAHANAN!”

     

CAMPAIGN PROGRESS
Quantity
3/17
Amount
5,120.00/27,540.00
 
 
From
To
2021/12/07
2023/06/30 11:30 PM
recent purchases
Anonymous
2 years ago
Anonymous
2 years ago